Mechanische Ventilatie

Natuurlijk of mechanisch?
De meeste huizen hebben alleen natuurlijke ventilatie. Kort gezegd komt dat neer op het open en sluiten van ramen. Moderne huizen hebben vaak een permanent afzuigsysteem dat de keuken, douche en toilet bedient. De nieuwste ontwikkeling is het uitvoeren van huizen met zowel mechanische luchtafvoer, als mechanisme luchttoevoer. Vaak in combinatie met volautomatisch openen en sluiten van luchtroosters. Dit is gebalanceerde ventilatie. Belangrijk bij zo’n systeem is het onderhoud, omdat anders de luchtkwaliteit slecht kan worden. Daarmee bereik je juist het omgekeerde van het gewenste.

Ventileren leren
Het lijkt tegenstrijdig om je huis goed te isoleren en toch regelmatig -ook op koude herfstdagen of ‘s winters- een raam open te zetten. Toch moet het. Nieuwbouwhuizen zijn standaard goed geisoleerd en in oude huizen hebben veel bewoners met succes een kierenjacht gehouden. Voor de luchtkwaliteit binnenshuis is dat een ramp, want soms kan daardoor vochtige of vervuilde lucht niet meer ontsnappen. Denk aan kookdamp, waakvlammen, kachels, rokers en zelfs je adem. Daarbij komt nog vocht van buiten, bijvoorbeeld door doorslaande muren. Vuile of natte lucht die niet weg kan heeft vochtoverlast of zelfs schimmel tot gevolg. Bovendien kost het verwarmen van vochtige lucht veel meer energie dan van droge lucht. Daarom moet, ook als je energie wilt besparen, af en toe het raam open. Ook treden er in een slecht geventileerde woning vaak vochtproblemen op en kan er plaatselijk op wanden schimmelvorming ontstaan. Om toch extra verse lucht toe te laten treden wordt in de moderne woningbouw gebruik gemaakt van mechanische ventilatie. Met een centrale (box)ventilator wordt geforceerd lucht uit de woning getrokken. Op de ventilator is meestal een kanaalsysteem aangesloten waarbij afzuiging plaatsvindt via de keuken, badkamer en toilet(ten). Tijdens het gebruik van keuken en badkamer en nog minstens een half uur daarna moet u zorgen voor voldoende verse lucht. Dit vergemakkelijkt de afzuiging. Zet u dus in ieder geval een raam op een kier. Heeft de badkamer geen raam dan is tenminste een brede kier onder de deur gewenst of mechanische ventilatie. Die moet dan wel op de hoogste stand staan bij het koken en douchen. Veegt u na gebruik van de badkamer de wanden en vloer even droog.

Tip: Altijd raam op een kiertje werkt averechts. Er ontstaat een “koudebrug” waar vocht op neerslaat. Zo’n kiertje maakt je huis dus eerder vochtiger dan droger.